ESAKE BCL

Αξονική σταφανιογραφία: Μια μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων

Η εξέταση ενδείκνυται σε ασθενείς με τυπικά ή άτυπα συμπτώματα σταθερής στηθάγχης καθώς και σε ασυμπτωματικούς που έχουν όμως προδιαθεσικούς παράγοντες για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου, όπως αυξημένη  χοληστερίνη, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, οικογενειακό ιστορικό, κάπνισμα, παχυσαρκία.

Το άρθρο υπογράφει ο Θεοδόσιος Αλεξόπουλος, Ιατρός Ακτινολόγος, Υπεύθυνος Ακτινοδιαγνώστης Αξονικής Στεφανιογραφίας Ομίλου Affidea

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και η στεφανιαία νόσος (ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών στο τοίχωμα των αρτηριών της καρδιάς, των στεφανιαίων αγγείων) αποτελεί το σημαντικότερο καρδιαγγειακό νόσημα.

Τα τελευταία 15 έτη, με την πρόοδο της τεχνολογίας των πολυτομικών αξονικών τομογράφων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναπτύχθηκε και σταδιακά καθιερώθηκε η αξονική τομογραφία της καρδιάς ή αλλιώς αξονική στεφανιογραφία, η οποία με αναίμακτο τρόπο, όπως κάθε άλλη αξονική τομογραφία, σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση των στεφανιαίων αγγείων.

Μεγάλες επιστημονικές μελέτες, τα προηγούμενα χρόνια, απέδειξαν την αξία της αξονικής στεφανιογραφίας. Αποτελεί την εξέταση με την μεγαλύτερη αρνητική προγνωστική αξία (επιβεβαίωση απουσίας στενώσεων στα στεφανιαία αγγεία) που αγγίζει το 100%. Έτσι, οι μεγαλύτερες επιστημονικές καρδιολογικές εταιρείες εξέδωσαν κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή χρήση της μεθόδου. Με βάση αυτές τις οδηγίες η αξονική στεφανιογραφία είναι εξέταση πρώτης επιλογής σε ασθενείς:

– Με μη γνωστή στεφανιαία νόσο και τυπικά ή άτυπα συμπτώματα στηθάγχης
– Με ανώμαλη έκφυση των στεφανιαίων αγγείων
– Μετά από επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by pass) για την εκτίμηση της βατότητας των μοσχευμάτων

Επιπλέον, είναι κατάλληλη εξέταση:
– Σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο και τυπικά ή άτυπα συμπτώματα στηθάγχης
– Σε ασθενείς με ασαφή αποτελέσματα σε προηγούμενες διαγνωστικές εξετάσεις (υπερηχογράφημα, δοκιμασία κόπωσης κ.λπ.)
– Σε νέους ασθενείς χαμηλού και μέσου κινδύνου στεφανιαίας νόσου, πριν τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης
– Σε ασθενείς με υποψία μη ισχαιμικής καρδιομυοπάθειας, για τον αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου
– Για την εκτίμηση ασθενών με stent στις στεφανιαίες αρτηρίες διαμέτρου μεγαλύτερης των 3mm
– Για την εκτίμηση της ανατομίας των στεφανιαίων σε ασθενείς με οξύ διαχωρισμό αορτής

Αντενδείξεις για την διενέργεια της εξέτασης είναι:

– Ιστορικό βαριάς αλλεργικής αντίδρασης σε ιωδιούχο σκιαγραφικό
– Νεφρική ανεπάρκεια
– Μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια
– Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
– Αδυναμία συνεργασίας με οδηγίες συγκράτησης της αναπνοής και ακινησίας

Στον όμιλο Affidea, η αξονική στεφανιογραφία διενεργείται με μεγάλη επιτυχία στα διαγνωστικά του κέντρα, σε συνεργασία με τους παραπέμποντες κλινικούς ιατρούς. Η Affidea εφαρμόζει τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα με συγκεκριμένες παραμέτρους που συμβάλλουν στην ασφαλή, έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, μειώνουν τον χρόνο εξέτασης, ενώ βελτιστοποιούν την απεικόνιση και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερο βάρος, μάλιστα, δίνει στη διαφύλαξη της ασφάλειας του εξεταζόμενου, με την εφαρμογή διαδικασιών βελτιστοποίησης της δόσης ακτινοβολίας. Εξοπλισμένη µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σε άνετες και σύγχρονες εγκαταστάσεις και στελεχωμένη με εξειδικευμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, αποτελεί πρότυπο παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη. Δραστηριοποιείται σε 16 χώρες μέσα από ένα δίκτυο 312 ιατρικών κέντρων & 11 χιλ. επαγγελματιών υγείας. Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημιούργησε ένα Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, που συνεχώς επεκτείνεται, με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.
Η αρτιότητα του σύγχρονου εξοπλισμού, η επιβεβαιωμένη αξιοπιστία και η διεθνής αναγνώριση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Affidea καταδεικνύονται από τις διακρίσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες του στο χώρο της υγείας.
Όλα τα κέντρα του Ομίλου Affidea είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedInFacebook και Instagram.